rx online
Rigips, origjinali, ofron një katalog të gjerë zgjidhjesh sistemesh, duke përfshirë të gjitha komponentët e kërkuar për dizajn të brendshëm modern, të thatë dhe të orientuar në dizajn. Në Gjermani, janë zhvilluar, prodhuar dhe tregtuar nën mbeshtjelljen e markës Rigips për përdorim në ndërtesa, si dhe për aplikime të ndryshme të veçanta. Rigi[s jane te njohur  edhe për sisteme me cilësi të lartë në izolimin e zërit, mbrojtjes nga zjarri, izolimit termik dhe akustikës. Rigips është një nga markat më të rëndësishme për zgjidhjet moderne të dizajnit të brendshëm në tregun gjerman dhe është pjesë e Grupit Saint-Gobain.
Contact